Продовження додатку А

11. Маркетинг – це процес планування і управління розробкою виробів і послуг, ціновою політикою, просуванням товару до споживачів і їхнім попитом.

12. Маркетинг – це створення і підтримка забезпечення рівня життя, прогнозування потреб.

13. Маркетинг – це ділова активність, шляхом якої потік товарів і послуг спрямовується від виробника до споживача.

14. Маркетингом є двосторонній процес, що спрямовує, передусім у розпорядження фірми, інформацію про бажання покупців.

15. Маркетинг – це один з видів творчої управлінської діяльності, метою якого є розширення виробництва і торгівлі шляхом виявлення попиту, потреб споживачів і організації досліджень.

16. Маркетинг – це функція адміністрації фірми, що полягає в організації і управлінні усім комплексом ділової активності, пов'язаної з виявленням і перетворенням купівельної спроможності споживача в реальний попит на певний товар.

17. Маркетинг - комплексна система організації виробництва і збуту продукції на базі вивчених потреб.

18. Маркетинг – це процес визначення цільового ринку для товару, конкретизації нужд і потреб і більш повного їх задоволення у майбутньому, ніж конкуренти.

19. Маркетинг - ряд технічних засобів, що спрямовані на задоволення у найкращих психологічних умовах для споживачів і у найкращих фінансових умовах для дистриб’юторів природно або штучно викликаних потреб.

20. Маркетинг – це сучасна комерційна діяльність, що базується на знанні ринку, здійснюється за схемами попередніх оцінок, динамічно орієнтується на амбіційні цілі, розрахована шляхом комбінації вибраних і скоординованих засобів і така, що суворо контролюється.

21. Маркетинг – система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств, яка заснована на комплексному аналізі ринку.

22. Маркетинг – процес, що здійснюється фірмою з ринковою орієнтацією з метою досягнення показників, що перевищують середньоринкові, шляхом систематичного проведення політики створення продуктів з більш високою споживчою цінністю, ніж у конкурентів.

Додаток Б

Точки зору на кількість і зміст принципів маркетингу


0770637584284377.html
0770666853972016.html
    PR.RU™