Фінансова участь персоналу в санації підприємства

Загроза банкрутства й зумовлені цим негативні економічні та соціальні наслідки змушують персонал, що працює на підприємстві, робити свій внесок у фінансування санації. Основною причиною фінансової участі персоналу в санації підприємства є надія зберегти робочі місця. Для виникнення такого джерела фінансової санації є цілком реальні умови. Наприклад, при санації містоутворюючого підприємства, яке забезпечує життєдіяльність 15-20 тис. жителів населеного пункту (5 тис. працівників та членів їх сімей); підприємств, ліквідація яких може призвести до відселення жителів населеного пункту внаслідок погіршення екологічного стану навколишнього середовища; втрата робочих місць у депресійних районах країни тощо.

Фінансування санації персоналом можливе шляхом:

¨ відстрочення або відмови персоналу від частини винагороди завиробничі результати, матеріальні стимули (премії) та ін.;

¨ добровільної відмови персоналу від отримання дивідендів у випадку, коли вони є власниками акцій підприємства;

¨ надання персоналом коштів підприємству на умовах їх повернення;

¨ викупу додаткової емісії акцій або облігаційної позики.

Безперечно, розраховувати підприємству-боржнику на матеріальну допомогу зі сторони його персоналу можна лише за умов, коли звичний дефіцит альтернативних робочих місць у регіоні чи населеному пункті обумовлює значну залежність робітників та членів їх сімей від його діяльності.


Тема 7.

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

1. Реструктуризація підприємств, її зміст та форми.

2. Реорганізація підприємства: види та законодавчі передумови.

3. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств.

4. Реорганізація підприємств, спрямована на розукрупнення.

5. Умови та порядок перетворення підприємства.

6. Порядок складання передавального та розподільного балансу.


0772302595538733.html
0772389197117146.html
    PR.RU™