Змістовний модуль 3. Інтенсивна терапія невідкладних станів

1. Класифікація гіпоксії, клініка, диференційна діагностика різних видів гіпоксії.

2. Гіперкапнія, клініка.

3. Гіпокапнія, клініка.

4. Класифікація ГДН.

5. Основні принципи інтенсивної терапії ГДН.

6. Оксигенотерапія: методи, показання, токсична дія кисню.

7. ШВЛ, показання, методи, критерії ефективності.

8. Методи відновлення прохідності дихальних шляхів та поліпшення дренажної функції легенів.

9. Санація трахеобронхіального дерева і ротоглотки.

10. Принципи диференційованої терапії астматичного стану.

11. Невідкладна допомога при різних типах набряку легенів.

12. Аспіраційний синдром, патогенез, клінічні прояви, інтенсивна терапія.

13. Інтенсивна терапія післяопераційної ГДН.

14. Реанімація та інтенсивна терапія при різних видах утоплення.

15. Респіраторний дистрес-синдром дорослих, етіологія, патогенез, клінічні ознаки, інтенсивна терапія.

16. Реанімація та інтенсивна терапія тробоемболії легеневої артерії та її гілок.

ЗМІСТ НАВЧАННЯ


0774891487056447.html
0774948241972144.html
    PR.RU™