Запишіть подані слова та словосполучення у Кличному відмінку однини.

Варіант

1. Протокол загальних зборів підписують:

а) голова зборів і секретар;

б) голова зборів і керівник структурного підрозділу;

в) голова зборів і керівник.

2. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:

а) звіт;

б) довідка;

в) заява.

3. Доповідні записки поділяються на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) звичайні та термінові.

4. Основною метою рецензії є:

а) швидко ознайомити читачів з твором;

б) висловити пропозиції;

в) рекомендувати твір до друку чи захисту.

5. Документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статі, рукопису, називається:

а) анотацією;

б) відгуком;

в) рефератом.

6. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:

а) витягом із протоколу;

б) стислим протоколом;

в) коротким протоколом.

7. Довідка може бути:

а) індивідуальною та стандартною;

б) секретною і несекретною;

в) особистою й службовою.

8. Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається:

а) рецензією;

б) рефератом;

в) прес-реліз.

9. За кількістю адресатів службові листи поділяються на:

а) секретні й несекретні;

б) колективні, звичайні, циркулярні;

в) внутрішні й зовнішні.

10.За надану допомогу, послугу, підтримку висловлюємо подяку так:

а) Щиро дякуємо Вас за привітання з нагоди ювілею училища;

б) Щиро дякуємо Вам за привітання з приводу ювілею училища;

в) Щиро дякуємо Вам за привітання з нагоди ювілею училища.

11.Поширеними вступними фразами у ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформлюють так:

а) У відповідності з нашою домовленістю;

б) Відповідно нашої домовленості;

в) Згідно з нашою домовленістю.

12.Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:

а) звітом;

б) пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.

13.Відмову слід формулювати так:

а) На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

б) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

в) Не приймаємо Вашу пропозицію.

14.Виберіть правильний варіант:

а) Виписка з протоколу №8 загальних зборів педколективу від 3 травня 2003р.;

б) Виписка з протоколу №8 загальних зборів педколективу, що відбулися 3 травня 2003 р.

в) Витяг із протоколу №8 загальних зборів педколективу від 3 травня 2003 року.

15.Питання, які їх розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:

а) порядок денний;

б) повістку дня;

в) питання протоколу.

16. Сукупність правил вимови – це:

а) орфоепічні норми;

б) орфографічні норми;

в) морфологічні норми.

17. Нормативним є наголошення дієслівних форм:

а) нести, везти, несемо, веземо;

б) нести, везти, несемо, веземо;

в) нести, везти, несемо, веземо.

18. У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі словесні формули:

а) у відповідності до, згідно, взяти участь;

б) відповідно до, згідно з, взяти участь;

в) відповідно, згідно з, приймати участь.

19.Офіційні доручення можуть бути:

а) разовими, загальними й постійними;

б) разовими, спеціальними й загальними;

в) спеціальними, загальними й тимчасовими.

20. Акт – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передача й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

21. За походженням доручення поділяються на:

а) особисті й офіційні;

б) особисті й загальні;

в) особисті й службові.

22.Реквізити особистого доручення:

а) штамп; номер; дата; назва виду документа; текст; зразок підпису особи, якій видано доручення; підпис керівника установи; печатка;

б) назва документа; текст; дата; підпис особи, яка склала доручення; завірення підпису;

в) назва документа; тематичний заголовок; основна частина.

ІІ рівень

1. Складіть зразки документів:

- заява про надання грошової допомоги;

- доручення на одержання стипендії;

- розписка про одержання грошей в позику;

- пояснювальна записка;

- довідка з місця тимчасового проживання;

- автобіографія;

- характеристика на одногрупника;

- протокол засідання виборчої комісії;

- витяг із протоколу.

Запишіть подані слова та словосполучення у Кличному відмінку однини.

Ударник, слухач, тато, Степан Петрович, пан капітан, чумак, хлопець, товариш Віталій, друг Карпо, місяць, козак, лікар, край, Київ, сокіл, школяр, маляр, сторож, міст, дід, Володимир Хомич, Жак, знавець.

3. Запишіть подані імена українською мовою:

Ефим, Савелий, Евгений, Лукьян, Демьян, Виталий, Мирослав, Ярослав, Павел, Георгий, Леонид, Валерий, Валентин, Иван, Максим, Аркадий, Богдан, Пётр, Василий, Владлен, Владислав.

Ревекка, Наталья, Надежда, Таисия, Любовь, Матрёна, Лукерья, Инесса, Дарья, Карина, Вячеслава, Елизавета, Агнесса, Анна, Александра, Белла, Марина, Лариса, Полина.

4. Запишіть подані прізвища українською мовою:

Гётте, Аньези, Ньютон, Шевелёв, Фурье, Вашингтон, Винниченко, Мицкевич, Менделеев, Гюго, Тимирязев, Магеллан, Канторович, Шиллер, Меньшиков, Ильинский, Капица, Тургенев, Хмельницкий, Тамерлан, Иванов.

5. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові:

Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим, Володимир, Хома, Кузьма.

6. Провідміняйте подані прізвища, імена та по батькові, попередньо записавши їх українською мовою:

Ильинский Игорь Петрович, Капица Александр Владимирович, Николаев Филипп Геннадиевич, Меньшикова Ольга Петровна, Воеводина Татьяна Сергеевна, Малько Инна Андреевна.


0777149482604635.html
0777211974981749.html
    PR.RU™